top of page
תחומי עיסוק.jpg

תחומי עיסוק

עיקר התמחות משרדנו הוא בתחום האזרחי-מסחרי, בניהול סכסוכים מסחריים במסגרת משא ומתן וכן בפני ערכאות משפטיות.

אנו מייצגים גם בתחום התובענות הייצוגיות, במסגרת הליכי חדלות פירעון (לרבות גביה) ומלווים עסקאות נדל"ן (גם ככונסי נכסים שמונו על ידי בתי משפט).

 

משרדנו נותן שירותים משפטיים גם לפרטיים - לרבות בתחום הצוואות והירושה ותכנון העתיד (כגון עריכת ייפוי כח מתמשך).

bottom of page